V mojom okolí

Platí do 02.05.2018 Vyplniť žiadosť


ZAMESTNANECKÝ PROGRAM


Cieľom programu je umožniť aktívnym zamestnancom, sprostredkovať pomoc a podporu na projekty a aktivity vo svojom okolí, vo svojej komunite a vlastným pričinením, v spolupráci s neziskovou organizáciou, prispieť k realizácii niečoho prospešného, užitočného a správneho.


Ktorých zamestnancov sa program týka?

Zamestnancov skupiny EPH, ktorí sú zamestnaní v hlavnom pracovnom pomere, nie je v skúšobnej dobe, ani im neplynie výpovedná lehota a pracujú v jednej zo spoločností:

  • Eustream
  • Nafta
  • SPP - distribúcia
  • Skupina Stredoslovenská energetika


O grant sa môže uchádzať organizácia / inštitúcia s komunitným projektom, na ktorom sa dobrovoľnícky podieľa zamestnanec skupiny EPH. Projekt predkladá organizácia s právnou subjektivitou, nie zamestnanec vybraných spoločností skupiny EPH.


Kto sa môže uchádzať o podporu – Predkladatelia:

  • mimovládne organizácie
  • samosprávy miest a obcí
  • školy a školské zariadenia (centrá voľného času, športové kluby a iné organizácie, ktoré sa venujú rozvoju vzdelávania a voľnočasovým aktivitám detí a mladých) komunitné centrá


Pozn.: Do žiadosti o grant (v aplikácii NEPH), konkrétne do "Krátke zhrnutie projektu", uveďte meno zamestnanca, spoločnosť, v ktorej pracuje a ako sa bude zamestnanec podieľať na realizácii projektu. Do príloh (pri registrácii/ v profile - Profil a Nastavenia) vloží predkladajúca organizácia sken stručného odporúčania podpísaného zamestnancom, v ktorom uvádza dôvod, prečo by mala Nadácia EPH podporiť vybranú organizáciu a ako prispeje pri realizácii projektu. V prípade, že žiadosť dané náležitosti nebude spĺňať, bude vyradená z posudzovania.


Viac o programe ČÍTAJTE TU.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postup registrácie do aplikácie Nadácie EPH 

Postup vyplnenia novej žiadosti o finančný príspevok v aplikácii