Vedátor (Sy&Tist) 2018

Platí do odvolania Vyplniť žiadosť


STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) odbory sú v súčasnosti čím ďalej žiadanejšími. Neoddeliteľnou súčasťou sú aj informačné technológie.

Vedátor má za cieľ podporiť študentov vysokoškolského štúdia pri realizácií svojich výskumov či projektov v oblasti STEM odborov a informatiky, ktoré majú potenciál významným spôsobom prispieť k rozvoju vedy. Jednotlivé projekty študentov budú posudzované individuálne. Nadácia EPH a jej zriaďovateľ Energetický průmyslový holding budú v rámci programu špeciálne posudzovať projekty zamerané na výskumu a inovácie v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie, či v oblasti transportu a uskladňovaniu energetických zdrojov.


Do programu sa môžu zapojiť študenti:

  • vysokoškolského štúdia s trvalým pobytom na Slovensku.


Program nemá stanovenú uzávierku na predkladanie žiadostí. O podporu možno žiadať priebežne do konca roku 2018, resp. do vyčerpania alokovaných financií.


Viac o programe ČÍTAJTE TU.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postup registrácie do aplikácie Nadácie EPH 

Postup vyplnenia novej žiadosti o finančný príspevok v aplikácii