Na prírodno 2018

Platí do 02.05.2018 Vyplniť žiadosť


Cieľom programu je podpora projektov inštitúcií a organizácií v oblasti ochrany a zachovávania prírodných pamiatok. Rovnako sa zameriava aj na tvorbu a obnovu turistických chodníkov, ochranu a revitalizáciu významných prírodných úkazov, lokalít, zaujímavostí, vodných tokov, tvorbu ekokoridorov a na podporu ďalších aktivít venujúcich sa ochrane prírody a environmentalistike, spolu so vzdelávaním v tejto oblasti.

Do programu sa môžu zapojiť:

  • mimovládne organizácie
  • samosprávy miest a obcí 
  • školy a školské zariadenia/komunitné centrá


Viac o programe ČÍTAJTE TU.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

Postup registrácie do aplikácie Nadácie EPH   

Postup vyplnenia novej žiadosti o finančný príspevok v aplikácii