Znevýhodnené skupiny

V tejto oblasti pomáhame organizáciám a inštitúciám poskytujúcim sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Súčasťou je podpora integrácie klientov v zariadeniach sociálnych služieb a pomoc ľuďom v nepriaznivej sociálnej situácií.

Bohužiaľ, momentálne nemáme vyhlásenú žiadnu grantovú výzvu v tejto oblasti podpory.

Ukončené programy

  • Oporný bod 2022 (Ukončené dňa 09.02.2023)
  • Zo života 2022 (Ukončené dňa 09.02.2023)