Oporný bod 2018

Platí do 30.04.2018 Vyplniť žiadosť

Organizácie, inštitúcie a zariadenia, ktoré poskytujú sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných potrieb, na podporu rodín s deťmi či na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie, potrebujú mať stabilitu, aby nebolo ohrozené poskytovanie ich služieb. Túto istotu im zabezpečí program "Oporný bod".

Cieľom programu je podporovať projekty zamerané na tvorbu, obnovu, rekonštrukciu zariadení poskytujúcich sociálne služby na nákup pomôcok (napr. zdravotnícke pomôcky, materiál do dielní, iné vybavenie) a na aktivity, ktoré prispejú k skvalitneniu života klientov zariadení.

Žiadateľom o podporu primárne môžu byť:

  • Hospice
  • Domy na pol ceste
  • Účelové zariadenia cirkvi
  • Neštátne detské domovy

Žiadosť môžu predložiť aj:

  • Krízové centrá
  • Mimovládne organizácie, občianske združenia
  • Iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci

Viac o programe ČÍTAJTE TU.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Postup registrácie do aplikácie Nadácie EPH 

Postup vyplnenia novej žiadosti o finančný príspevok v aplikácii