Skôr než zašleme vašu žiadosť je potrebné, aby ste sa prihlásili.

K registrácii budete potrebovať:

sken občianskeho preukazu (FO)
potvrdenie o vedení účtu (FO, PO)
potvrdenie o pridelení IČO (PO)
stanovy organizácie (PO – voliteľné)