Skôr než zašleme vašu žiadosť je potrebné, aby ste sa prihlásili.

K registrácii budete potrebovať:

potvrdenie o vedení účtu (FO, PO)
potvrdenie o pridelení IČO (PO)
číslo občianskeho preukazu (FO)