Dovoľujeme si Vás informovať, že registrácia nových užívateľov a predkladanie žiadostí prostredníctvom tejto webovej stránky sú dočasne pozastavené.

 

Vzhľadom na nariadenia Európskej komisie ohľadne ochrany osobných údajov (GDPR – The General Data Protection Regulation) je nevyhnutné vykonať softvérové úpravy našej aplikácie, na ktorých intenzívne pracujeme. Aby ste neboli ukrátení o možnosť predkladania žiadostí o finančný príspevok,

 

Vaše žiadosti môžete predkladať e-mailom na adrese nadacia@nadaciaeph.sk, kde Vám poskytneme ďalšie inštrukcie.

 

Uisťujeme Vás, že dbáme na to, aby Vaše osobné údaje boli u nás v bezpečí, preto sme všetky procesy spracúvania osobných údajov nastavili plne v súlade s požiadavkami aktuálnej právnej úpravy.

Nadácia EPH ďalej spracúva osobné údaje poskytnuté registrovanými užívateľmi výlučne v súvislosti so schválenými žiadosťami  o poskytnutie finančného príspevku. Bližšie informácie o podmienkach spracúvania osobných údajov nájdete vo

 

Všeobecných podmienkach spracúvania a ochrany osobných údajov Nadácie EPH.

 

Ďakujeme za pochopenie!