Výsledky – schválené žiadosti v grantových programoch

 

Nadácia EPH vyhlásila v priebehu mája 2017 10 otvorených grantových programov v 5 oblastiach podpory. Do uzávierok (30.6.2017) všetkých programov sa prihlásilo 404 žiadateľov o podporu vo výške 1 917 291,16 EUR.

Správna rada schválila podporu 179 predkladateľom vo výške 467 946,68 EUR.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do grantových programov zapojili, gratulujeme podporeným, tešíme sa na spoluprácu a tým, ktorým to tentokrát nevyšlo, netreba zúfať. Grantové programy opäť otvoríme po revízii už na jeseň tohto roku.

 

Výsledky jednotlivých programov:

Vzdelávanie a inovácie Nadaná stredná Výsledky
Za čiaru Výsledky
To nevymyslíš Výsledky
Vedátor Výsledky
Kultúra Pamätaj Výsledky
Zdravie a šport Šport na dosah Výsledky
Zdravo Výsledky
Znevýhodnené skupiny Oporný bod Výsledky
Zamestnanecký program Výsledky
Životné prostredie Na prírodno Výsledky

Ďakujeme