Výsledky – schválené žiadosti v grantových programoch

 

Nadácia EPH vyhlásila v priebehu apríla 2018 4 otvorené grantové programy v 4 oblastiach podpory. Do uzávierok (2.5.2018) všetkých programov sa prihlásilo 280 žiadateľov.

Správna rada schválila podporu 91 predkladateľom vo výške 189 486 EUR.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa do grantových programov zapojili, gratulujeme podporeným, tešíme sa na spoluprácu.