Regionálny rozvoj

Podpora iniciatívnych a angažovaných ľudí, ktorí pomáhajú rozvíjať pozitívne dianie v komunite či regióne, patrí medzi naše priority. Organizácie, obce, mestá či aktívni jednotlivci s kreatívnymi, užitočnými nápadmi, podporujúcimi dobrovoľníctvo a rozvoj vlastného regiónu či komunity, patria práve do tejto oblasti.