Regionálny rozvoj

Podpora iniciatívnych a angažovaných ľudí, ktorí pomáhajú rozvíjať pozitívne dianie v komunite či regióne, patrí medzi naše priority. Organizácie, obce, mestá či aktívni jednotlivci s kreatívnymi, užitočnými nápadmi, podporujúcimi dobrovoľníctvo a rozvoj vlastného regiónu či komunity, patria práve do tejto oblasti.

Bohužiaľ, momentálne nemáme vyhlásenú žiadnu grantovú výzvu v tejto oblasti podpory.

Ukončené programy

  • Energia, ktorá PomáHa (Ukončené dňa 19.10.2019)
  • V mojom okolí (Ukončené dňa 19.10.2019)