Životné prostredie

Zem je našim jediným domovom, preto sa v oblasti ochrany a zachovávania prírodných pamiatok zameriavame na podporu tvorby, obnovy a revitalizácie významných prírodných úkazov, lokalít, vodných tokov, či podporu inštitúcií a organizácií, ktoré sa venujú ochrane prírody a environmentalistike.

Bohužiaľ, momentálne nemáme vyhlásenú žiadnu grantovú výzvu v tejto oblasti podpory.