Kontaktné údaje

Telefón

+ 421 918 751 297

Korenšpondenčná adresa

Plátennícka 2
821 09 Bratislava

IČO

42 412 871

E-mail

nadacia@nadaciaeph.sk

Bankové spojenie

IBAN
SK60 8320 0000 0012 0008 6931

DIČ

2120068764

Všeobecné podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov
Všeobecné podmienky spracúvania a ochrany osobných údajov