Vzdelávanie a inovácie

Vzdelanie a skúsenosti hýbu svetom smerom k lepšiemu. Podpora vzdelávania vo viacerých oblastiach prispieva k budovaniu zodpovednejšej spoločnosti voči svojmu okoliu, komunite, životnému prostrediu a k inovatívnym riešeniam. Preto považujeme vzdelávanie za investíciu do budúcnosti.

Bohužiaľ, momentálne nemáme vyhlásenú žiadnu grantovú výzvu v tejto oblasti podpory.