Aké projekty podporujeme ?

Pozrite si príklady projektov podporených Nadáciou EPH podľa jednotlivých oblastí podpory

Kultúra

Regionálny rozvoj

Vzdelávanie a inovácie

Zdravie a šport

Znevýhodnené skupiny